Audioteca

Neste espazo quixemos rendir unha homenaxe a quen foi mestre para nós, o cronista oficial da nosa vila, crego e amigo, D. Enrique Rivera Rouco. Grazas á colaboración da RTVEume do Concello das Pontes, podemos escoitar fermosas historias da nosa vila na voz do Cura dos Chaos, a través das grabacións da radio local.