Aviso legal

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, informámoslle que o titular do sitio web é:

Titular: Fundación Museo Etnográfico Monte Caxado
Domicilio: Praza da Igrexa, n° 17 · 15320 As Pontes
C.I. F: G70453535

Correo electrónico a efectos de comunicación: info@montecaxado.gal

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e a Fundación Museo Etnográfico Monte Caxado se considerarán eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

• CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN
O presente aviso legal regula o uso do sitio web (en adiante, A WEB), do que é titular a Fundación Museo Etnográfico Monte Caxado. A navegación pola web   atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.
O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, con todo, Fundación Museo Etnográfico Monte Caxado condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web ao previo enchemento do correspondente formulario.
Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a Fundación Museo Etnográfico Monte Caxado, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.
O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a Fundación Museo Etnográfico Monte Caxado e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice. O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal.
O usuario responderá fronte a Fundación Museo Etnográfico Monte Caxado ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

• POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES
A Fundación Museo Etnográfico Monte Caxado non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas na súa website e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.
A Fundación Museo Etnográfico Monte Caxado declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera danos que, aos usuarios do seu website, puidesen derivarse da navegación pola súa páxina web. En consecuencia, a Fundación Museo Etnográfico Monte Caxado non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

• USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS Esta páxina web utiliza cookies propias e de terceiros co fin de mellorar a experiencia de navegación na web.

Esta páxina web utiliza Google Analytics, un servizo analítico de web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View ( California), CA 94043, Estados Unidos («Google»).
Google Analytics utiliza « cookies», que son arquivos de texto situados no seu computador, para axudar ao website a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información que xera a cookie acerca do seu uso do website (incluíndo a súa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por conta nosa co propósito de seguir a pista do seu uso do website, recompilando informes da actividade do website e prestando outros servizos relacionados coa actividade do website e o uso da internet.
Google poderá transmitir dita información a terceiros cando así llo requira a lexislación, ou cando devanditos terceiros procesen a información por conta de Google. Google non asociará a súa dirección IP con ningún outro dato do que dispoña Google. Pode Vostede rexeitar o tratamento dos datos ou a información rexeitando o uso de cookies mediante a selección da configuración apropiada do seu navegador, con todo, debe Vostede saber que se o fai pode ser que non poida usar a plena funcionabilidad deste website. Tamén pode rexeitar o uso das cookies e o uso dos datos relacionados co sitio (incluíndo a súa dirección IP) a Google así como impedir o tratamento destes datos por Google mediante a descarga e instalación dun plug- in na seguinte ligazón: https:// tools. google. com/ dlpage/ gaoptout? hl=de. Ao utilizar este website Vostede consente o tratamento de información acerca de Vostede por Google na forma e para os fins arriba indicados.

• PROTECCIÓN DE DATOS
Infórmaselle que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán incorporados a un ficheiro titularidade de Fundación Museo Etnográfico Monte Caxado que cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro.
A finalidade do devandito ficheiro é a comunicación co solicitante de información a través do formulario e a participación en actividades. Así mesmo, Fundación Museo Etnográfico Monte Caxado cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. O usuario poderá revogar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito a Fundación Museo Etnográfico Monte Caxado, na seguinte dirección citada arriba, ou ben a través do seguinte correo electrónico info@montecaxado.gal identificándose debidamente e indicando de forma visible o concreto dereito que se exerce.
Fundación Museo Etnográfico Monte Caxado adopta os niveis de seguridade correspondentes requiridos pola citada Lei Orgánica 15/1999 e demais normativa aplicable. Con todo, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.