Padroado

O padroado da Fundación Museo Etnográfico está integrada por persoas e institucións comprometidas coa posta en valor do noso patrimonio cultural material e inmaterial.

Son membros do padroado os seguintes:

Patronos:

  1. José María López Ferro
  2. Pilar Fernández Formoso
  3. Juan José Fernández Formoso
  4. Rosalía López Fernández
  5. Alcalde/Presidente do Excmo. Concello das Pontes (patrono honorífico)
  6. Presidente da Asociación de Desenvolvemento Local Euroeume (patrono honorífico)

A Fundación Museo Etnográfico Monte Caxado é unha entidade sen ánimo de lucro de ámbito galego declarada de interese galego e de interese cultural pola Xunta de Galicia.

Ver Estatutos [+]

Ver declaración de interese cultural [+]

Ver declaración de interese galego [+]