Transparencia

Como entidade sen ánimo de lucro que xestiona un ben cultural a través de achegas económicas públicas (axudas e subencións), a Fundación MEMC ten un compromiso claro coa transparencia dende o convencemento de que este é o camiño de cara a outorgarnos unha sociedade máis xusta e responsable, onde a cultura sexa accesible á cidadanía na súa totalidade e facéndoo dende a máxima responsabilidade social.

Axudas e subvencións recibidas até o momento pola Fundación MEMC:

Subvención correspondente ao programa FO204

Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro, para a realización de investimentos culturais, durante o ano 2016

Subvención Deputación da Coruña 2016

Subvención correspondente ao programa FO200

Convocatoria do programa de subvencións a fundacións e a entidades sen fins de lucro da provincia da Coruña titulares de museos, centros de interpretación ou bibliotecas, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2018

Subvención Deputación da Coruña 2018

Concesión subvención entidades culturais 2019

Subvención entidades culturais 2019 do Concello das Pontes

Subvención concello das Pontes 2019

Subvención correspondente ao programa FO200

Subvencións a fundacións e a entidades sen fins de lucro da provincia da Coruña titulares de museos, centros de interpretación ou bibliotecas, para o  desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2019

Subvención Deputación da Coruña 2019

Subvención correspondente ao programa FO200

Subvencións a fundacións e a entidades sen fins de lucro da provincia da Coruña titulares de museos, centros de interpretación ou bibliotecas, para o  desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2020

Subvención Deputación da Coruña 2020

Concesión subvención entidades culturais 2020

Subvención entidades culturais 2020 do Concello das Pontes

Subvención concello das Pontes 2020

Subvención correspondente ao programa FO200

Subvencións a fundacións e a entidades sen fins de lucro da provincia da Coruña titulares de museos, centros de interpretación ou bibliotecas, para o  desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2021

Subvención Deputación da Coruña 2021

Concesión subvención entidades culturais 2021

Subvención entidades culturais 2021 do Concello das Pontes

Subvención concello das Pontes 2021