Conservación

Ademais de restaurar as pezas hai tamén que facerlles un mantemento periódico de limpeza, adecentamento ou reparación, xa que os materiais das que están feitas adoitan ser moi fráxiles (madeira, material vexetal e metal) o que require que sempre haxa algunha peza no taller.